system erpŻyjemy w czasach, w których każda dziedzina gospodarki jest w większym, lub mniejszym stopniu zinformatyzowana. Rynek zmienia się dynamicznie, projektowane są coraz lepsze maszyny, szybszy jest przesył informacji, zwiększa się zapotrzebowanie na systemy wspomagające prace przedsiębiorstw.

Na przeciw takim wymaganiom stawiły się licznie firmy informatyczne, które wprowadziły do swojej oferty oprogramowanie komputerowe przeznaczone do wspomagania i w pewnym stopniu zarządzania przedsiębiorstwami. Systemy ERP, bo o nich mowa swoją nazwę posiadają z pierwszych liter – Enterprice Recource Planing, co w języku polskim znaczy oprogramowanie do planowania zasobami przedsiębiorstwa.

Systemy ERP posiadają jedną wielką zaletę, a mianowicie są są zintegrowane między sobą, ale co to oznacza?

Więc Oprogramowanie dla Przedsiębiorstw składa się z pakietów, każdy pakiet wspomaga zarządzanie określonemu działu w firmie, tak np. pakiet Produkcja odpowiada w firmie wszystkiemu co jest związane z produkcją, począwszy od planowania i przygotowania produkcji, aż po gotowy wyrób.

Oprogramowanie ERP więc składa się z pakietów, które są ze sobą zintegrowane, prościej mówiąc połączone. Ogromną zaletą takiego rozwiązania systemów ERP jest wymiana informacji między działami w czasie rzeczywistym, czyli każdy dział ma aktualne wyniki, bez jakichkolwiek opóźnień.

Mając taką bazę informacji kadra kierownicza przedsiębiorstwa jest w stanie na bieżąco analizować dane, wydawać odpowiednie decyzje, które korzystnie wpływają na działanie całego przedsiębiorstwa.