Dzień: 20 kwietnia 2011

Zamówienia Obce

Zamówienia Obce (ZO) jest częścią systemu informatycznego wchodzącego w skład modułu Sprzedaż w systemie ERP. Jego podstawowym zadaniem jest zarządzanie ofertami, przygotowanie ofert dla kontrahentów wraz z wstępną ceną, rejestrowanie zamówień złożonych przez odbiorców. Informacje jakie wypływają z tego systemu ERP są podstawą do tworzenia zleceń produkcyjnych oraz do modułu planowanie produkcji.

Read More