erp-rekord-sprzedazZamówienia Obce (ZO) jest częścią systemu informatycznego wchodzącego w skład modułu Sprzedaż w systemie ERP. Jego podstawowym zadaniem jest zarządzanie ofertami, przygotowanie ofert dla kontrahentów wraz z wstępną ceną, rejestrowanie zamówień złożonych przez odbiorców. Informacje jakie wypływają z tego systemu ERP są podstawą do tworzenia zleceń produkcyjnych oraz do modułu planowanie produkcji.

Główne funkcje modułu:

  • Moduł ERP Zamówienia Obce są podstawowym narzędziem dla działów obsługi klienta. Jako główne zadanie ZO ma na celu tworzyć nowe oferty dla kontrahentów wraz z wstępną kalkulacją kosztów realizacji, która zostaje obliczona przez na podstawie zdefiniowanych kosztów rodzajowych;
  • Rejestracja zamówień złożonych przez odbiorców oraz monitorowanie stany zaawansowania ich realizacji, co pozwala aby dane z tego modułu stanowiły podstawę zleceń produkcyjnych jak i planowania produkcji;
  • Współpraca z systemami Zarządzania Dokumentami umożliwiająca pełna kontrolę procesów oferowania i realizacji zamówień w przedsiębiorstwie;
  • Definiowanie szablonów dokumentów do pakietów biurowych, a także przesyłanie potwierdzeń oraz dokumentów ofertowych do klienta drogą elektroniczną (fax, e-mail);
  • Definiowanie ścieżek odpowiedzialności za realizację na lini sporządzający-nadzorujący-odpowiedzialny oraz zapewnienie środowiska komunikacji drogą elektroniczną pomiędzy tymi osobami zapewniający przejrzysty i spójny przepływ dokumentów ofertowych