przyszłość systemów erp
Zintegrowane systemy ERP odgrywają ważną role w prawidłowym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Nieustający rozwój systemów ERP prowadzi do zarządzania zasobami w skali globalnej
Każdy zestaw komputerowy posiada centralną jednostkę, która odpowiada za zarządzanie zasobami. W komputerze jest to system operacyjny, który zarządza procesorem, pamięciom, kolejkami zadań, sterowaniem, itp. Pierwsze programy powstawały (jak wszystko) z potrzeby i wygody. Pierwsi programiści pisali programy dla ciągle powtarzających się czynności.
Zależności między systemem operacyjnym a potrzebami biznesowymi jest bardzo wiele. Tak jak zestawie komputerowym centralnym układem jest SO, tak w przedsiębiorstwie jest centralny ośrodek, który zarządza całą firmą. Oprogramowanie ERP (Enterprise Resource Planning) wspomaga wszystkie procesy informatyczne i biznesowe przedsiębiorstwa.

Poprzednikami, a zarazem głównym składnikiem współczesnych systemów ERP jest MRP, umożliwiający strukturalne planowanie i sterowanie produkcją. W system ERP ponadto wchodzą pozostałe zintegrowane ze sobą moduły, takie jak:

 • gospodarka materiałowa
 • gospodarka narzędziowa
 • gospodarka magazynowa
 • logistyka
 • planowanie
 • wytwarzanie
 • zarządzanie personelem
 • zarządzanie płacami
 • marketing
 • sprzedaż
 • obsługa klientów
 • zaopatrzenie
 • systemy analityczne

Zintegrowane systemy ERP są nieodłącznym elementem każdej dużej firmy, gdyż brak pakietów ERP przy skomplikowanych operacjach, ilości urządzeń byłoby niemożliwe. Firma nie byłaby w stanie konkurować na rynku. Tendencja to choć powoli wkracza w świadomość właścicieli małych i średnich firm. Optymalizacja procesów biznesowych, zarządzanie wytwarzaniem, optymalizacja kosztów składnia firmy do wdrażania oprogramowania ERP.

Rozwój firm, rosnąca złożoność operacji powoduję, iż system ERP również staje się coraz to bardziej złożony.  Możliwości systemu ERP są ogromne, zmienia się on nieustannie. Tak jak Systemy klasy MRP zostały zastąpione przez ERP, z kolei one również zostały zastąpione przez aktualnie wdrażane systemy ERP II. Z biegiem czasu one również zostaną zastąpione przez nowsze rozwiązania informatyczne.

Przyszłość systemów ERP zależy od potrzeb rynku oraz producentów oprogramowania. Wydaje się być przesądzone, że kolejne systemy ERP będą powstawać w „chmurze”. SaaS czyli system jako usługa projektowane są już dzisiaj, choć rynek ten jest bardzo mały to ma wyraźną tendencję zwyżkową. Nieuniknione wydaje się również unowocześnienie systemów ERP do trzeciej klasy.