Wydaje się to niemożliwe, że w czasie jednego z największych kryzysów w całej Europie w Polsce rynek IT zanotuje prawie 11% wzrost.

Rok 2010 w sektorze IT był odbiciem się po okresie załamania i zanotował 5% wzrost ( w tym największy udział miało oprogramowanie komputerowe, a najniższe sprzęt komputerowy). W tegorocznym badaniu kadr menedżerskich 200 największych firm IT, przeprowadzono w maju i czerwcu, pojawiły się pytania dotyczące dynamiki wzrostu rynku IT. Z danych wynikało, że aż 84% spodziewa się wzrostu, a tylko 1% spadku. Racja była po stronie większości, już dziś na wiemy na pewno, że rynek IT zanotuje znaczny wzrost. Duży udział w takim obrocie sprawy miał rok 2010, który okazał się przełomowy jeśli chodzi od rynek IT. Podczas, gdy wszyscy spodziewali się niewielkiego wzrostu gospodarczego, końcem roku okazało się ponad 5% wzrost. Tendencja ta miała duży wpływ na rok 2011, w którym to rynek IT piał się do góry.

Tak duży wzrost zawdzięczamy głównie dzięki:

  • Poprawie sytuacji gospodarczej (33%)
  • Wzrost skłonności firm do inwestowania(32%)
  • Fundusze unijne (28%)
  • Nowe technologie (20%)
  • Świadomość potrzeb w zakresie IT (18%)