doradztwo it - sprzedaż erpPopyt na doradztwo w zakresie IT napędzają głównie dążenie do optymalizacji kosztów, struktury organizacji biznesowej oraz rosnąca rola narzędzi IT w działalności operacyjnej.

Początki doradztwa IT w Polsce to potrzeba silnej edukacji firm. Na początku lat 90- tych brakowało wiedzy na temat funkcjonowania biznesowych środowisk aplikacyjnych i specyfiki projektów. Informatyzację biznesu utożsamiano głównie z koniecznością zakupu sprzętu, marginalizując oprogramowanie. Obecnie, usługi konsultingu najczęściej obejmują doradztwo na etapie wyboru i wdrożenia rozwiązań IT, analizę procesów i wymagań biznesowych, przez przygotowanie dokumentacji przetargowej, aż po nadzór nad prowadzeniem projektu. Usługi doradcze koncentrują się na maksymalizacji korzyści biznesowych z wdrożenia.

Obok wsparcia dla budowania optymalnej struktury organizacyjnej czy wdrażania standardów zarządzania IT, rola dostawców usług konsultingu z pogranicza biznesu i informatyki sprowadza się do ujednolicenia podejścia do projektu, uwspólnienie języka zamawiającego i dostawcy oraz działania na rzecz lepszego dopasowania zakresu wdrożenia do potrzeb.