system erp w herbapolu Opór wielkich przedsiębiorstw na wdrożenie oprogramowania ERP jest coraz mniejszy, gdyż systemy dziedzinowe dają oczekiwane korzyści

Wdrożenie systemu ERP w Herbapolu Wrocław to zmiana nabytych przez 50 lat przyzwyczajeń. Największy producent leków ziołowych w Polsce, zdecydował się na wprowadzenie usprawnień poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu, zdolnego obsłużyć specyficzne procesy branżowe i zweryfikowanego pod kątem zasad kontroli jakości w przemyśle farmaceutycznym.

Herbapol Wrocław zatrudnia obecnie ok. 600 pracowników. Z nowego systemu ma korzystać co piąty pracownik. Integracja poszczególnych obszarów biznesowych w skali przedsiębiorstwa wielozakładowego ma pozwolić także na usprawnienie przepływu informacji. Istotne korzyści mają przynieść m.in. ułatwienia w osiąganiu informacji na temat dostępności materiałów wyjściowych w poszczególnych magazynach. Kierownictwo firmy wiąże duże nadzieje z optymalizacja finansów firmy. Funkcjonalność systemu ma objąć również obszary sprzedaży, dystrybucji, rachunkowości, kontrolingu, gospodarki materiałowej i remontowej, zarządzania jakością oraz planowania i sterowania produkcją.

Poza usprawnieniami w zakresie przepływu informacji źródłem największych korzyści w obszarze produkcji ma być możliwość wykorzystania mechanizmów MRP do planowania zamówień materiałowych pod zlecenia. To z kolei przełoży się na uelastycznienie procesów planowania zakupów i usprawnienia w zakresie kontroli procesów produkcyjnych. Wszystko to w efekcie oznaczać ma m.in. lepszą kontrolę kosztów. Łatwiej dostępne będą również dane jakościowe. Odrębna modyfikacją mają być raporty dotyczące sprzedaży i poziomu rabatowania.