Miesiąc: Maj 2012

Innowacje – priorytet rozwojowy UE

Jednym z podstawowych priorytetów krajów UE zapisanym w Strategii Lizbońskiej jest budowa innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Wyraźną orientacje na wdrażanie rozwiązań innowacyjnych zyskała polityka spójności UE na lata 2007 – 2013. Innowacje stały się w niej priorytetem rozwojowym Unii.

Read More

Firmy doceniają nowe technologie, ale…

Firmy pozytywnie odbierają nowe technologie, które to już jednak z mniejszą przychylnością wdrażają we własne struktury organizacyjne.

Read More