komunikacja it-biznesPrzedsiębiorstwa, które chcą liczyć się na rynku muszą nie tyle posiadać silne IT, co odpowiednio go wykorzystać w aspektach biznesowych.

Dynamiczne zmiany technologiczne, jakie klienci oczekują od firm branży IT, sprawiają prawdziwy boom nowych rozwiązań dla biznesu. Jednak tylko firmy, które dzięki odpowiedniej współpracy biznesu i IT mogą być konkurencyjne na rynku.

Praca w zespole

Wciąż jeszcze funkcjonujący schemat wygląda następująco: część pracowników zajmuje się wyłącznie od strony technicznej i nie angażuje się w sferę biznesową, a druga część odwrotnie, nie ingeruje w IT a zajmuje się wyłącznie biznesem. Taki model jest bardzo często spotykany w wielu instytucjach, jednak wszechobecny kryzys zmusza również firmy do zmiany takiego podejścia na linii IT – biznes. Współpraca, czyli odpowiednia komunikacja jest kluczowa w realizacji kluczowych projektów.

Takie podejście współpracy daje wymierne korzyści, takie jak:

  • rzeczywiste wykorzystanie produktów
  • realizacja projektów
  • pełna analiza

Bez przesady

Inna strona tego problemu to zwrócenie uwagi, że IT nie może być od wszystkiego. Bo co, lub kto jest w wszystkim najlepszy, ten … Z punktu widzenia prestiżu i rangi tego pionu byłoby to niekorzystne. IT powinno się coraz bardziej wdrażać i wyspecjalizować w sprzedaż, finanse i prezes. Tak jak rola IT uległa bardzo dużym zmianom, tak samo rola informatyków przedsiębiorstwa musi ulec dużym zmianom. To nie może być pracowni, który umie podłączyć komputer i zainstalować jakiś program. To musi być osoba kompetentna, która znakomicie czuje się w zarządzaniu kadrami, posiada duże pojęcie w realizacji projektów , a także jest świadoma w temacie biznesu.