fabryka przyszłości
Coraz większe znaczenie ma dla przedsiębiorstw system informatyczny. Jego wymierne korzyści przykuwają uwagę, jednak czasami finanse biorą górę nad efektami wdrożenia.
Wiele jest przedsiębiorstw, które same zarządzają własnymi procesami, ale także są częścią innej firmy tworząc pewną strukturę. Oznacza to, że mają one swoich dostawców i odbiorców, wśród których mogą być też wielkie koncerny korzystające z elementów informatycznych. Powoduje to elektroniczną wymianę dokumentów, np. faktur, w technologii EDI, elektroniczne archiwizowanie dostaw oraz elektroniczne znakowanie i księgowanie transakcji, które odnoszą się do produktów. Mimo to, wiele małych i średnich firm jest sceptycznych odnośnie instalowania w niewielkich fabrykach „dużej” informatyki.

W ciągu najbliższych lat systemy do zarządzania będą coraz lepsze i swoim działaniem obejmą wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa. Możemy się spodziewać coraz większej elastyczności produktów oraz inteligentnego wykorzystania potencjału przedsiębiorstwa w różnych warunkach, niezależnie od charakteru firmy. Inna propozycja to fabryka kognitywna oraz systemy CTS, która łączy w sobie elementy mechatroniki, informatyki i kognitywistyki dla adaptacyjnego procesu wytwarzania, a więc zintegrowane środki automatyki i systemów ekspertowych.

Na wzór komputerowych konfiguracji klastrowych, chmurowych czy rozproszonych powstają produkcyjne architektury DMS, a także rekonfigurowalne systemy RMS/RAS. W takich strukturach systemy poparte zostają wdrożeniem takich mechanizmów jak: sieciowość, wirtualność, samouczenie się, bioorganizacyjność oraz holoniczność. Można zatem powiedzieć, że systemy wytwórcze będą stawać się sieciowo – wirtualnymi, samouczącymi się bioorganizacjami o charakterze holoniczno – fraktalnym.