Obecnie coraz więcej firm inwestuje w oprogramowanie do zarządzania procesami biznesowymi. Jest to aplikacja lub zestaw programów, które pomagają przedsiębiorstwom wspierać, ulepszać i automatyzować ich procesy. Takie programy pomagają wyeliminować błędy, skutecznie wykonywać zadania biznesowe, sporządzać profesjonalne raporty. Zwiększają ogólną wydajność i skuteczność.

Oprogramowanie do zarządzania dokumentami

Pozwala przede wszystkim na zoptymalizowaną obsługę dokumentów. Gwarantuje lepszą dostępność danych. Usprawnia wyszukiwanie plików. Zapewnia też niższe koszty zarządzania dokumentami. Dzięki takiemu oprogramowaniu możemy lepiej zabezpieczyć pliki firmowe, a jednocześnie ułatwić współpracę pracowników, dzięki szybszemu udostępnianiu danych. Obecnie firmy wykorzystują specjalne oprogramowanie do archiwizacji, zarządzania i śledzenia dokumentacji.

Zalety CRM

Oprogramowanie CRM (oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami) pomaga budować firmom silne relacje z klientami, zwiększać konwersję i przychody. Pracownicy mogą wykorzystywać efektywniej różne dane o klientach, pochodzące z wielu kanałów interakcji. Przydatne informacje są zbierane podczas rozmów z klientami, odwiedzin na stronie internetowej i profili w mediach społecznościowych. Firmy wykorzystują CRM do przetwarzania i analizowania danych o klientach, lepszej prezentacji oferty, tworzenia profesjonalnych ścieżek sprzedaży i przeprowadzania kampanii lojalnościowych. Największą zaleta CRM jest to, że pomaga kategoryzować klientów według ich oczekiwań i poświęcić uwagę potencjalnym nabywcom. CRM przekształciło się z prostego systemu zarządzania kontaktami w solidne narzędzie, ułatwiające zarządzanie sprzedażą, marketingiem, punktami sprzedaży (POS), księgowością, dostawcami i innymi danymi operacyjnymi.

Zalety ERP

System ERP integruje wszystkie działy i stanowiska w firmie w jeden system. Skutecznie zaspokaja potrzeby wszystkich działów. Jest ważnym narzędziem do koordynacji działań firmy. Ułatwia organizację i przetwarzanie danych finansowych. Poprawia wydajność procesów biznesowych i obniża koszty.

Oprogramowanie Business Intelligence (BI)

Przetwarza i analizuje dane firmowe. Dzięki temu dostaniemy rzetelne informacje o aktualnej sytuacji firmy. Wykorzystuje różnorodne formuły i metryki do pomiaru, porównywania i powiązania wskaźników finansowych. Podkreśla mocne i słabe strony naszej firmy. Dzięki niemu możemy lepiej ocenić wydajność każdego pracownika.